skip to Main Content
Lotusland

OM NINA EWALD

Jeg er freelance journalist (DJ) og fotograf – og mine arbejdsområder er hus, have & planter. Jeg skriver artikler til magasiner, ugeblade og aviser – forfatter fagbøger og holder foredrag om alle mulige ’grønne’ emner:

  • Tips, trends, planter, shopping og inspiration
  • Interviews med havemennesker
  • Besøg i spændende haver i ind- og udland
  • Besøg på udstillinger i ind- og udland

Jeg er desuden forlægger og indehaver af Forlaget NICE, der udgiver havebøger. Både mine egne bøger og andre forfatteres.

Jeg sidder i hovedbestyrelsen for Haveselskabet og i bestyrelsen for Frederiksberg Afdeling.

ET GRØNT UNIVERS

”Betragt dig selv som en heldig kartoffel, hvis du har en have! Det er et privilegium at eje et stykke jord, som du kan dyrke, præcis som du har lyst til. For at få størst mulig glæde af haven, er det utrolig vigtigt, at den passer til din og familiens livsstil – samt til hvor mange kræfter, tid og penge, du vil bruge på den.”

Dette er kernen i alt, hvad jeg beskæftiger mig med. Jeg er så heldig, at mit arbejde og min private passion for haver er smeltet sammen. Jeg skriver om og fotograferer haver, og det udmønter sig i masser af artikler i både danske og udenlandske magasiner og aviser. Jeg skriver bøger; det er blevet til et dusin i årenes løb. Udgangspunktet for alt dette er min egen have, kombineret med masser af haverejser og besøg i andres haver og på udstillinger.

BILLEDER & ORD

Overalt, hvor jeg kommer hen, fotograferer jeg på livet løs. Først og fremmest haver, planter og havemennesker. Jeg kan blive helt høj af former, farver og kompositioner. At lege med billederne og stykke dem sammen til en helhed – til artikler, foredrag, blog og bøger – er en passion.

Ordene er ikke mindre vigtige. Med ord skabes sprog – og sproget kan jeg anvende på tusinde måder. Til saglige anvisninger, poetiske beskrivelser og humoristiske beretninger. Med ord kan jeg fremelske stemninger og danne billeder på læserens indre nethinde.

Når jeg sidder ved skærmen og arbejder med ord og billeder, glemmer jeg som regel tid og sted.
Det er som at drikke af en uudtømmelig, euforiserende kilde!

Back To Top